Vprašalnik pričakovanj in zadovoljstva s psihoterapijo

Spoštovani,

Zanimajo nas pričakovanja in zadovoljstvo s psihoterapijo. Vprašalnik je namenjen vsem, ki ste že obiskovali psihoterapijo ali jo še obiskujete. Prosimo vas, da odgovorite na vsa vprašanja. Rezultate raziskave bomo uporabili za izboljšanje komunikacije in odnosa med klientom in psihoterapevtom.

Spol: M Ž

Starost:

Stopnja izobrazbe: 4 5 6 7 8

Status: samski izvenz. sk. Poročen/-a razvezan/-a vdovec/-va

1. Starost ob vključitvi v psihoterapijo:

2. Pobuda za vključitev v psihoterapijo:

 • Sam/a sem se odločil
 • Ljudje iz okolice so mi predlagali (bližnji, sodelavci)
 • Napotil me je zdravnik

3. Psihoterapija je bila:

 • V okviru javnega zdravstva ali koncesionarjev
 • Samoplačniška (plačeval/-a iz lastnih sredstev)
 • Samoplačniška (plačevali so jo starši, partner….)

4. Zaradi psihičnih težav sem tudi: (možnih več odgovorov)

 • Jemal/-a zdravila
 • Obiskoval/-a psihiatra
 • Bil/-a hospitaliziran/-a

5. Diagnoza: (če jo poznate)

6. Razlog za vključitev v psihoterapijo:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Simptomi psihičnih ali osebnostnih motenj
b. Psihosomatske težave
c. Težave s samopodobo, uveljavljanjem ali postavljanjem mej
d. Težave z obvladovanjem čustev ali vedenja (npr. izbruhi jeze…)
e. Težave na delovnem mestu/pri šolanju
f. Težave v medosebnih odnosih
g. Akutna travmatična situacija (npr. izguba, bolezen, nesreča…)
h. Izgorelost
i. Motnje hranjenja
j. Težave v spolnosti
k. Alkohol, droge, druge zasvojenosti
l. Drugo

7. Spol psihoterapevta: M Ž

8. Pričakovanja od psihoterapije:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Da zmanjšam ali odpravim simptome psihičnih ali osebnostnih motenj
b. Da zmanjšam ali odpravim težave v medosebnih odnosih
c. Da bom lahko samostojno reševal težave
d. Da spoznam in spremenim sebe in svoje delovanje
e. Da zmanjšam ali odpravim težave pri delu/študiju
f. Da spremenim odnos drugih do mene
g. Da lažje prebolim izgubo
h. Da ne bom več imel težav v življenju
i. Da ne bom več čutil neprijetnih občutkov (npr. žalost, jezo, krivdo…)
j. Drugo

9. Pričakovanja od psihoterapevta

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Da mi bo pomagal razumeti sebe in moje težave
b. Da mi bo pokazal način, kako naj razrešim svoje probleme
c. Da me bo vodil in mi svetoval
d. Da me bo poslušal, razumel in sprejel
e. Da me ne bo vrednotil ali obsojal
f. Da me bo znal pomiriti
g. Da mi bo na razpolago, ko mi bo težko ali hudo
h. Da me bo podpiral pri samostojnem iskanju rešitev za moje težave
i. Drugo

10. Proces psihoterapije sem (možen en odgovor):

 • Izpeljal/-a do konca
 • Predčasno zaključil/-a (prekinila)
 • Še obiskujem

11. Vrsta psihoterapije, ki ste jo obiskovali (možen en odgovor):

 • Vedenjsko kognitivna
 • Psihoanalitična (psihodinamična, globinska, razvojno analitična)
 • Integrativna
 • Transakcijska
 • Sistemska
 • Relacijska
 • Drugo

12. Oblika psihoterapije, ki ste jo obiskovali (možen en odgovor):

 • Individualna
 • Skupinska
 • Kombinirana
 • Partnerska ali družinska

13. Trajanje procesa (možen en odgovor):

 • Nekaj tednov
 • Nekaj mesecev
 • Več let

14. Psihoterapijo sem zaključil/-a, ko sem dosegel/-la:

(1 – ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Ko nisem imel/-a več simptomov
b. Ko sem dosegel/-la želene spremembe (osebnostne, odnosi…)
c. Ko ni bilo mogoče nič več pomembnega spremeniti
d. Morda bi lahko dosegel tudi več, a mi je doseženo zadostovalo
e. Ker mi je tako predlagal terapevt
f. Ker se mi je stanje poslabšalo
g. Ker sem pričakoval nekaj drugega
h. Dosegel sem manj, kot sem pričakoval
i. Ker se terapevt ni dovolj potrudil zame
j. Ker predlogo traja do rezultatov
k. Zaradi nezadovoljstva okolice
l. Zaradi pomanjkanje denarja, selitve itd.
m. Drugo

15. Ocena izkušnje:

(1 – ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Zadovoljstvo s celotno psihoterapevtsko izkušnjo
b. Zadovoljstvo z odnosom s terapevtom
c. Zadovoljstvo z načinom (metodo) dela
d. Zadovoljstvo z doseženimi rezultati

 

(1- ne bi priporočil/-a, 5 zelo bi priporočil/-a)

1 2 3 4 5
16. Ali je vaša izkušnja taka, da bi psihoterapijo priporočili tudi drugim?

17. Se želite ali nameravate ponovno vključiti v psihoterapijo? DA NE VEM NE

18. Kolikokrat ste že začeli s psihoterapijo?

 • Enkrat
 • Dvakrat
 • Trikrat ali več

19. Ali ste katerega od procesov psihoterapij izpeljali do konca:

 • Nobenega
 • Enega
 • Vse

20. Vrsta psihoterapije, ki ste jo obiskovali (možnih več odgovorov):

 • Vedenjsko kognitivna
 • Psihoanalitična (psihodinamska, globinska, razvojno analitična)
 • Integrativna
 • Transakcijska
 • Sistemska
 • Relacijska
 • Drugo

21. Oblika psihoterapije, ki ste jo obiskovali (možnih več odgovorov):

 • Individualna
 • Skupinska
 • Kombinirana
 • Partnerska ali družinska

22. Če ste terapijo obiskovali večkrat, koliko časa so trajali posamezni procesi:

 • Več tednov
 • Več mesecev
 • Več let

23. Večkrat sem obiskoval psihoterapijo zaradi:

(1 – ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Ponavljajočih se težav
b. Iskal/-a sem boljšega terapevta zase
c. Iskal/-a sem boljšo metodo terapije
d. Objektivnih razlogov (selitev, finančne težave…)
e. Drugo

24. Psihoterapijo sem zaključil/-a:

(1 – ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Ko nisem imel/-a več simptomov
b. Ko sem dosegel/-la želene spremembe (osebnostne, odnosi…)
c. Ko ni bilo mogoče nič več pomembnega spremeniti
d. Morda bi lahko dosegel tudi več, a mi je doseženo zadostovalo
e. Ker mi je tako predlagal terapevt
f. Ker se mi je stanje poslabšalo
g. Ker sem pričakoval nekaj drugega
h. Dosegel sem manj, kot sem pričakoval
i. Ker se terapevt ni dovolj potrudil zame
j. Ker predlogo traja do rezultatov
k. Zaradi nezadovoljstva okolice
l. Zaradi pomanjkanje denarja, selitve itd.
m. Drugo

25. Ocena izkušnje:

(1 – ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Zadovoljstvo s celotno psihoterapevtsko izkušnjo
b. Zadovoljstvo z odnosom s terapevtom
c. Zadovoljstvo z načinom (metodo) dela
d. Zadovoljstvo z doseženimi rezultati

 

(1- ne bi priporočil/-a, 5 zelo bi priporočil/-a)

1 2 3 4 5
26. Ali je vaša izkušnja taka, da bi psihoterapijo priporočili tudi drugim?

27. Se želite ali nameravate ponovno vključiti v psihoterapijo? DA NE VEM NE

28. Vrsta psihoterapije, ki jo obiskujete (možen en odgovor):

 • Vedenjsko kognitivna
 • Psihoanalitična (psihodinamična, globinska, razvojno analitična)
 • Integrativna
 • Transakcijska
 • Sistemska
 • Relacijska
 • Drugo

29. Oblika psihoterapije, ki jo obiskujete (možen en odgovor):

 • Individualna
 • Skupinska
 • Kombinirana
 • Partnerska ali družinska

30. Trajanje procesa (možen en odgovor):

 • Nekaj tednov
 • Nekaj mesecev
 • Več let

31. Ocena izkušnje:

(1 – ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži)

1 2 3 4 5
a. Zadovoljstvo s celotno psihoterapevtsko izkušnjo
b. Zadovoljstvo z odnosom s terapevtom
c. Zadovoljstvo z načinom (metodo) dela
d. Zadovoljstvo z doseženimi rezultati

 

(1- ne bi priporočil/-a, 5 zelo bi priporočil/-a)

1 2 3 4 5
32. Ali je vaša izkušnja taka, da bi psihoterapijo priporočili tudi drugim?

 

Pošlji rezultat
HVALA ZA VAŠE ODGOVORE!

 

 

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis