Obsesivno-kompulzivna motnja – Yale-Brownova lestvica OKM

Presejalni test obsesivno-kompulzivne motnje vam lahko pomaga pri določanju, ali imate simptome te motnje.

Navodilo:
Izberite ustrezne možnosti pri spodnjih postavkah. Ocenite povprečno pojavljanje simptomov v zadnjem tednu.

Obsesije: prisilne, obsesivne misli,
Kompulzije: ritualna, ponavljajoče se prisilna dejanja.

1 ) Čas, porabljen za obsesije


2 ) Vpliv obsesij


3 ) Stiska zaradi obsesij


4 ) Odpornost na obsesije


5 ) Nadzor nad obsesijami


6 ) Čas, porabljen za kompulzije


7 ) Vpliv kompulzij


8 ) Stiska zaradi kompulzij


9 ) Odpornost na kompulzije


10 ) Nadzor nad kompulzijamiTrenutni dosežek je: 0

Točkovanje: razpon izraženosti za paciente, ki imajo oboje, tako obsesivne kot kompulzivne znake.
  • 0–07       Ni znakov motnje
  • 8–15       Blago izraženi simptomi OKM
  • 16–23     Srednje izraženi simptomi OKM
  • 24–31     Močno izraženi simptomi OKM
  • 32–40     Skrajno izraženi simptomi OKM


Če je test pokazal izraženost simptomov OKM, vam priporočamo pogovor s strokovnjakom.

Test NI namenjen diagnosticiranju! Samo usposobljen strokovnjak lahko diagnosticira obsesivno-kompulzivno motnjo in priporoči ustrezno zdravljenje

Več o obsesivno-kompulzivni motnji

Več o psihoterapiji

Naročite se na
PSIHOTERAPIJO


Vir: The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale: I. Development Use and Reliability, Arch Gen Psychiatry. 1989; 46:1006-1011; The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale: II. Validity, Arch Gen Psychiatry. 1989; 46:1012-1016.

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis