Skupinska analiza

Skupinska terapija
Izhodišče

Skupinska analiza je uveljavljena oblika skupinske psihoterapije, ki sloni na dejstvu, da v skrbno sestavljeni skupini pride do globokih in trajnih sprememb osebnosti. 

Teoretično temelji na socialni psihologiji, teoriji psihoanalize, razvojni psihologiji ter na dognanjih o skupinski dinamiki in splošni teoriji sistemov.

V središču dogajanj v skupinski analizi so odnosi in komunikacija.
Namen

Skupinska analiza je primerna za obravnavo večine težav, ki jih obravnavamo v individualni psihoterapiji. To je ustrezna metoda za vse, ki se srečujejo s težavami pri vzpostavljanju stikov in uveljavljanju v medosebnih odnosih. Pomaga osebam, ki teže prepoznavajo ali upoštevajo občutke in čustva drugih, zaradi česar se srečujejo z nesporazumi in s konflikti.

Skupinska analiza je primerna tudi za vse, ki imajo težave s tekmovalnostjo oziroma druge težave pri skupinskem delu, ki imajo težave s socialnimi veščinami in komunikacijo in ki so bili v svoji družini iz različnih razlogov prikrajšani za izkušnjo kakovostnih medsebojnih odnosov.
Način dela

Za skupinsko analizo je značilno, da vodja skupine uporablja terapevtske potenciale vsakega člana skupine in skupine kot celote za dobro slehernega člana.

V središču dogajanj v skupinski analizi so odnosi in komunikacija, ki se ne razvija le med članom in vodjo, temveč med vsemi člani skupine. Skupinska komunikacija vodi k boljšemu, bogatejšemu in svobodnejšemu delovanju slehernega posameznika.

To je oblika dela, pri katerem posameznik s tem, kako vzpostavlja, gradi in se odziva v pomembnih medosebnih odnosih, odkriva svoje značilnosti in posebnosti ter se v okviru te izkušnje spreminja in razvija.
Kako pomaga

Cilj skupinske analize je doseči terapevtsko spremembo v doživljanju in ravnanju pacientov.

Namen te terapije je, poleg izboljšanje simptomov, tudi spreminjanje strukture osebnosti skozi razčlenjevanje nezavednih motivov in konfliktov.

Po tej poti terapevtski proces podpira posameznikov individualni razvojni proces, hkrati pa pomaga pri razvijanju bolj zdrave integracije posameznika v svojo mrežo odnosov z ljudmi, torej razvija socializacijo in razumevanje sebe in drugih.
Kako poteka

Skupina se v daljšem obdobju srečuje enkrat na teden za uro in pol.

Skupino sestavlja od pet do deset ljudi, ki sedijo v krogu in svobodno komunicirajo. Teme pogovorov niso določene. Skupino vodi terapevt, ki spodbuja medosebno komunikacijo in osebno razkrivanje ter s svojimi posegi ipomaga prepoznati latentne vsebine. Skupina potrebuje določen čas, da se v njej zgradi občutek zaupanja in varnosti.

Vsak človek se v življenju zapleta v vzorce odnosov, ki ga ne zadovoljujejo. Član skupine ima priložnost izvedeti, kako ga doživljajo drugi, kar mu pomaga pri sprejemanju samega sebe, pa tudi pri spreminjanju škodljivih vzorcev.
Naročite se na
PSIHOTERAPIJO

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis