Kaj lahko naredimo za svoje duševno zdravje?

 
dr. A. Pšeničny

KAJ LAHKO NAREDIMO ZA SVOJE DUŠEVNO ZDRAVJE?


ZDRAVJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opredeljuje zdravje kot stanje “popolnega telesnega, psihološkega in socialnega blagostanja”. Zdravje torej ni le odsotnost bolezni!
Tudi duševno zdravje ni opredeljeno kot odsotnost duševnih bolezni, marveč kot blagostanje, ki prispeva h kakovosti življenja, ker je ključno pri vzpostavljanju in ohranjanju ravnotežja med posameznikom in okoljem. Posamezniku omogoča, da se prilagaja in konstruktivno spopada z izzivi okolja, v katerem živi in deluje.
Najvažnejši kriterij duševnega zdravja je uspešnost, s katero posameznik rešuje probleme vsakodnevnega življenja (adaptacija). Če zahteve presegajo posameznikove trenutne adaptacijske zmožnosti, se razvije psihična (duševna) motnja.

Prezentacija …

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis