Mejna osebnostna motnja

 
K. Podnar
Hišni zdravnik, december 2010

TEŽAVE, ZAZNAMOVANE V OTROŠTVU
Kaj so osebnostne motnje in kaj je značilno za mejno osebnostno motnjo?

Motnje osebnosti so preplet bolezenskih osebnostnih značilnosti, ki so tako zelo izrazite, da povzročajo težave v čustvovanju, doživljanju, odzivanju, vedenju in medosebnih odnosih. Predstavljajo t. i. specifično osebnostno organizacijo, ki lahko, če je na višji razvojni ravni oziroma povzroča blage težave, bliže nevrotični osebnostni strukturi, lahko pa gre tudi za mejno osebnostno organiziranost, ki pomeni srednjo ali nižjo raven organiziranosti in je bližje psihotičnemu odzivanju. Nejasna oziroma zmedena predstava o sebi in specifično odzivanje na težave (značilni obrambni mehanizmi) sta ključna kriterija, ki določata, kateri skupini pripada bolnik.
 
Preberite več v članku …

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis